Przejdź do Paxus.pl

Paxus | Kancelaria Prawno - Gospodarcza Kancelaria Prawno – Gospodarcza

22 417 89 87

Zapraszamy do ukończenia bezpłatnego kursu

Podstawy zamówień publicznych w 10 krokach

Obejrzyj kursWypełnij testOtrzymaj Certyfikat

Zapisz się

Korzyści

Otwarcie na nowe możliwości biznesowe Otwarcie na nowe
możliwości biznesowe

Dostęp do hermetycznego rynku zamówień publicznych Dostęp do hermetycznego
rynku zamówień publicznych

Pozyskanie bezpiecznych klientów, którzy płaca na czas Pozyskanie bezpiecznych
klientów, którzy płaca
na czas

01

Co to są zamówienia publiczne?

Z tego filmu dowiesz się, co oznacza pojęcie „zamówienia publiczne” oraz poznasz najważniejsze zasady płynące z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

02

Kto stosuje ustawę PZP?

W kolejnej części opowiemy o tym, kto zobligowany jest do stosowania przepisów PZP oraz odpowiemy na pytanie, w jakich warunkach podmiot prywatny zobligowany jest do stosowania PZP.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

03

Tryby wyboru wykonawców

Trzecia część serii została poświęcona na szczegółowe omówienie ośmiu trybów wyboru wykonawców oraz warunków, w jakich muszą być one stosowane.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

04

Opis przedmiotu zamówienia

Z kolejnego filmu naszej serii dowiesz się, jakie są podstawowe cechy prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, na jakiej podstawie się go wykonuje i skąd można pozyskać potrzebne do jego wykonania informacje.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

05

Szacunkowa wartość zamówienia

Tym razem wyjaśnimy, czym jest szacunkowa wartość zamówienia, w jakim celu się ją szacuje oraz kiedy zamówienie nie może zostać podzielone na części.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

06

Kto może realizować zamówienia publiczne?

W szóstym filmie wyjaśnione zostały między innymi warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposoby łączenia kapitału przez wykonawców w celu realizacji danego zamówienia.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

07

Kryteria oceny ofert

Tym razem skupimy się na cenowych oraz pozacenowych kryteriach oceny ofert, a także na cechach prawidłowych kryteriów oceny ofert.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

08

Umowa ws. Zamówienia publicznego

W kolejnej części wyjaśnimy podstawowe zasady zawierania umowy ws. zamówienia publicznego, przedstawimy zasady swobody umów wynikające z kodeksu cywilnego oraz związane z nimi ograniczenia.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

09

Zmiany umów ws. zamówienia publicznego

W filmie nr 9 przedstawiono warunki zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz opisano podmiotowe i przedmiotowe zakresy zmiany umów.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

10

Środki ochrony prawnej w PZP

Ostatnia część naszej serii wyjaśnia, jakie środki ochrony prawnej może podjąć wykonawca lub uczestnik konkursu, w przypadku, gdy ma wątpliwości co do poprawności przeprowadzenia wyboru wykonawcy.

Zapisz się Dostęp bezpłatny

Pamiętaj! Po obejrzeniu filmów wypełnij TEST i otrzymaj
bezpłatny CERTYFIKAT sponsorowany przez kancelarię PAXUS

By uzyskać certyfikat:

  • Obejrzyj kurs
  • Wypełnij test
  • Odpowiedz poprawnie na 14 z 20 pytań
  • Certyfikat zostanie przesłany na podany adres e-mail w ciągu 48 godzin!

Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z zamówieniami publicznymi, albo chcesz przypomnieć sobie podstawy związane z zamówieniami publicznymi, świetnie trafiłeś. Kancelaria PAXUS przygotowała 10 filmów dotyczących podstaw zamówień publicznych. Dzięki nim wejdziesz w nocy temat z wiedzą, która pomoże zrozumieć niekiedy skomplikowaną tematykę.

Powyższe filmy zostały przygotowane przez specjalistę Kancelarii PAXUS zajmującej się doradztwem prawnym z tematyki szeroko pojętych zamówień publicznych, funduszy unijnych, partnerstwa publiczno-prywatnego i finansów publicznych.

O podstawach zamówień publicznych opowiada specjalista Kancelarii PAXUS, Radca Prawny Damian Michalak. Filmy zostały podzielone na 10 części. Każda część dotyczy innego tematu związane z zamówieniami publicznymi.

Dowiesz się z nich między innymi czym są zamówienia publiczne, jak nazywa się ustawa, która związana jest z tematyką zamówień publicznych oraz jakie są jej podstawowe założenia, kto i w jakich warunkach musi ją stosować.

Poznasz wszystkie tryby w jakich udzielane są zamówienia publiczne i jakie są zasady ich stosowania. Zapoznasz się z problematyką opisu przedmiotu zamówienia, jakie są jego cechy, jak go prawidłowo wykonywać oraz skąd brać potrzebne informacje.

Nauczysz się także czym jest szacunkowa wartość zamówienia oraz kiedy się jej używa. Kolejny film dotyczy problematyki warunków dopuszczenia do udziału w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ekspert wyjaśnia tutaj jakie są sposoby łączenia kapitału przez wykonawców, którzy chcą zrealizować dane zamówienie. Ważną tematyką poruszaną w filmach są również cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert, oraz ich prawidłowy dobór.

Kolejna kwestia dotyczy zasad zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, ograniczeń oraz warunków ich zmian. W ostatnim filmie Ekspert opowiada o środkach ochrony prawnej, które mogą podejmować wykonawcy lub inni uczestnicy biorący udział w postępowaniu, jeśli mają wątpliwości co do poprawności przeprowadzenia wyboru wykonawców.

Po obejrzeniu wszystkich filmów zapraszamy do uzupełnienia testu o podstawach zamówień publicznych. Test składa się z 20 pytań. Odpowiadając poprawnie na przynajmniej 14 z nich otrzymają Państwo imienny Certyfikat od Kancelarii PAXUS w ciągu 48 godzin.

Jeśli nie uda Ci się zdobyć 14 poprawnych odpowiedzi, dostaniesz od nas informację zwrotną. Będziesz mógł obejrzeć filmy kolejny raz i podejść do testu po raz drugi, do skutku.